GRPD Privacy Policy

VERWERKING

Uw persoonsgegevens worden door GHE LED Distribution verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op [info@ghe-distribution.com]. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. 

BESCHERMING/DOORVERKOOP

Persoonsgegevens of bedrijfsgegevens worden door GHE LED nooit doorgegeven en/of verkocht aan derde partijen. Alle gegevens worden beveiligd en afgeschermd door accurate en wijzigende paswoorden.

SITES / WEBSHOPS

Voor persoonsgegevens of bedrijfsgegevens die worden opgegeven via onze webshops geldt dezelfde policy. Deze gegevens worden enkel en alleen bijgehouden en verwerkt in de betreffende beveiligde adminstratieve software om de contractuele verplichtingen (facturatie, levering, etc…) uit te voeren of nieuwsbrieven (ingeval van een opt-in) te versturen.

BEWAARPERIODE

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, WISSING, BEPERKING, BEZWAAR EN OVERDRAAGBAARHEID VAN PERSOONSGEGEVENS 

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. 

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen

en/of een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@ghe-distribution.com

DIRECT MARKETING

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 

GEGEVENS PRIVACYCOMMISSIE

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).